Skip to main content

Landskapsbild: Öppet hav
Väder: Molnighet 4/8, nordlig 8 m/s, temp 13 grader
Distans: 97 km
Medeldistans: 52 km
Total distans: 157 km
Position: Själsö hamn
Hälsa/känslor: Skönt att ha fast mark under fötterna igen.

Vi seglade hela dagen med Trash-Tiki på släp efter segelbåten. Två knop var marschfarten eftersom Trash-Tiki bromsar en hel del och vi vill inte slita sönder henne. Hon knakar i fogarna, men rider fantastiskt över vågorna. Bergans tältet stod otroligt nog pall för vinden och skyddade all vår utrustning som var kvar på flotten.
Flotten slet sig ännu en gång, men nu var det mycket lättare att bärga den.
Vi seglade i skift och jag hade mycket trevliga samtal med Glenns far Christer som faktiskt är 72 år fyllda. Han visste nog inte riktigt vad han anmält sig till och kommer aldrig följa med på en liknande seglats. Stora dyningar hela dagen som låg kvar, men till slut mojnade vinden och vi kunde ta oss in i en liten fiskehamn norr om Visby. Min gode vän Peter Snäckerström mötte oss i hamnen och vi avslutade dagen på en Italiensk krog där vi åt stora mängder mat. Mycket trötta återvände vi till Trash-Tiki för välbehövd sömn.

Bärga spökgarnen och stoppa tillförseln av nya – Sluta mata haven med plast
Ett vanligt skräp ute i havet är spökgarn, som är ett samlingsnamn för fiskegarn, fiskenät och trålar som av olika anledningar hamnat i havet. Dessa är nästan alltid gjorda av plast, vilket gör att de har en lång livslängd (ca 600 år) och ligger kvar år efter år och fiskar till ingen nytta.
Övergivna och glömda ligger de gamla fisknäten på havsbotten och fiskar vidare. Det kan sitta hundratals levande och halvdöda torskar i garnen och de kan fortsätta fiska under lång tid. När de glömda garnen är fulla av fisk sjunker de till botten medan fisken ruttnar bort. Sedan reser sig garnen och börjar fiska igen.
Sjöfågel, säl och tumlare som fastnat plågas ihjäl i dessa dödsfällor, vilket förorsakar onödigt lidande.
Enligt en uppskattning från ett pilotprojekt som genomfördes 2011 av polska WWF förloras eller överges ungefär 10 000 nät i Östersjön varje år. Dessutom finns ca 450 ton fisknät intrasslade i fartygsvrak i den polska ekonomiska zonen. Hur mycket finns det då inte i hela Östersjön?