Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist ska den 4:e juni paddla mellan Visby och Stockholm med SUP (Stand Up Paddleboard) Den vattensport som ökar snabbast i Sverige idag. Ingen har paddlat den här sträckan förut på SUP och den största utmaningen ligger i att ta sig en längre sträcka över öppet hav. Det kan, beroende på väder och vind, resultera i flera dygn ute till havs. Totalt räknar de med 14 dagar att avverka den totala distansen.

Äventyret sker i samarbete med Stockholms Universitet och deras Östersjösatsning Baltic Eye. Under paddlingen kommer prover att tas med håvar fastmonterade på brädorna för att mäta halterna av mikroskräp i Östersjön. Forskningen kring detta område är relativt ny och de halter som uppmätts hittills har ofta visat långt högre halter än vad man tidigare trott. Ett växande antal vetenskapliga studier visar att mikroplast kan orsaka stor skada i den marina miljön. När till exempel plankton får i sig plastpartiklar istället för riktig föda uppstår en ”mättnad” som kan leda till att de inte söker annan föda. Andra studier visar att partiklarna kan skada djurens inre organ, orsaka inflammation och ha negativ påverkan på energilagring och reproduktion. När nyckelarter i den marina näringsväven konsumerar mikroplast får de också i sig de eventuella bakterier och andra gifter som ”fäst” på plastpartiklarna, vilket i sin tur kan leda till att gifterna ackumuleras i den marina näringsväven som slutligen påverkar även människan.

I dag förekommer mikroplast i alla jordens marina miljöer; i vattnet såväl som i bottensedimenten, i vikar och grunda kustområden, på stränder och i levande organismer. De mikroskopiska plastpartiklarna påträffas numera till och med i de Arktisk isarna och i djuphaven.
Ackumulationen av mikroplast är särskilt svår för Östersjön. Anledningen är en olycklig kombination av två mycket långsamma processer: plastens nedbrytningstid i naturen och vattenutbytet i Östersjön. Detta gör att all plast som hamnar i havsmiljön förblir där under överskådlig tid.