Skip to main content

Dag 38, 2018-08-14
Landskapsbild: Glaciärer, ståtliga berg och isfritt hav
Väder: Molnighet 0/8, nord 7 m/s vridande till syd 6 m/s, temp 4 grader
Distans: 78 km
Medeldistans: 59 km
Total distans: 2254 km
Position: Östra Edgeoya
Hälsa/känslor: Även denna dag tog vi oss framåt med en hel del besvär

Sista pushen. Drygt hundra distansminuter till Spetsbergen sydspets. Vi hoppas på lugna vindar så att våra sista expeditionsdygn blir mjuka. Just nu inväntar vi att sydvästliga vindar ska vrida till något annat. Men det kan också bli många fler dagar. Allt beror på vädret som är väldigt nyckfullt.

Klimatförändringar i Arktis:
FN:s klimatpanel (IPCC) uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 2,0 till 4,5 grader de närmaste 100 åren. Spannet i bedömningen rymmer bland annat olika antaganden om utsläppens utveckling. Temperaturen bedöms öka mer mot polerna än för jorden i snitt.
Det kan till en början vara rätt så trevligt med lite varmare klimat, men en temperaturökning på några grader kan leda till stora effekter på jordens ekosystem.