Skip to main content

Dag 33, 2018-08-09
Landskapsbild: Ståtliga berg och glaciärer runt omkring. Ingen havsis.
Väder: Molnighet 8/8, nordost 1 m/s, temp 2 grader
Distans: 98 km
Medeldistans: 54 km
Total distans: 1837 km
Position: Norra Nordaustlandet
Hälsa/känslor: Härlig känsla att runda nordsidan av Nordostlandet på Svalbard.

Det vi ville bevisa med den här expeditionen har vi nu bevisat. Vi har rundat norra Svalbard i en roddbåt och inte sett tillstymmelse till polaris. Vi kan styra söderut igen. Vår nordligaste position blev 80 grader 31 minuter nord. Under dygnet har vi pressat på rejält för att utnyttja den stilla vinden för att ta oss ifrån nordsidan av Nordostlandet. En gigantisk glaciär in mot land dundrar dovt när den kalvar i dimman. Den envisa dimman gör det svårt för oss att navigera då kompasserna helt lever sina egna liv här. Vi får navigera efter vågor och solen för att ta oss framåt. Den som ligger i hytten får dubbelkolla mot GPS att roddaren inte kommer helt ur kurs. Ibland lättar dimman och vi kan se glaciären och klipporna torna upp sig i molnen.

Klimatförändringar i Arktis:
Krympande isar medför också att fisket drar sig längre norrut i det Arktiska området. Industriella fiskemetoder leder ofta till skador på havsbottnar och hotar att förstöra ekosystem. Risken för överfiske finns också. När isar smälter öppnas också fler transportmöjligheter till havs, vilket leder till ökad risk för utsläpp och olyckor i området.