Skip to main content

Initialt så hette äventyrsprojektet Ro över Atlanten, dock så fick vi avbryta i Madeira. Nedan finns den ursprungliga Äventyrsbeskrivningen.

Sören Kjellkvist och Måns Kämpe tänker ro över Atlanten. Planerad start är december 2021 från den lilla hamnstaden Lagos i Portugal.

Atlantrodden beräknas ta ca 3 månader, distansen över pölen är mer än 6000 km, vilket blir över 3 miljoner roddtag, vilket slutligen kommer ta dem fram till de tropiska öarna i Västindien.

Måns och Sören delar ett stort engagemang för livet i världshaven, och vill med den här expeditionen lyfta de stora frågorna om miljön i våra hav och förutsättningarna för allt liv som finns där. Det känns extra viktigt att öka medvetenheten om hur beroende vi är av livet i haven, hur vi människor förstör detta och vad vi borde göra för att vända utvecklingen till att låta haven läka, återhämta sig och leva upp igen.

”If the oceans die, we die”

– Östersjötumlaren är Östersjöns alldeles egna valart, men akut utrotningshotad och rödlistad med endast ett hundratal individer kvar. Om vi inte gör någonting så som vi gjort hitintills så kommer den snart vara utrotad. I dagsläget så fastnar de tragiskt nog som bifångst i fiskenät i just de områden där de främst håller till och även fortplantar sig, säger Sören Kjellkvist

– Vi har därför startat en namninsamling för att snarast freda arten och dess fortplantningsområde som naturskydd, där man vare sig får lägga ut fiskenät eller bedriva kommersiellt fiske. Något som självklart borde gjorts för länge sedan. Vår brist på agerande har fått skarp kritik från EU-kommissionen, säger Måns Kämpe

Namninsamling för att freda vår egen val Östersjötumlaren:
Skydda Östersjötumlaren från utrotning

Skriv under om du vill freda våra sista valar i Östersjön och deras fortplantningsområde från fortsatt fiske genom att inrätta ett naturskyddsområde. Vi kommer att överlämna namninsamlingen till vår miljöminister Isabella Lövin under Almedalsveckan som vi självklart ror till över Östersjön.

Ro över Atlanten kommer sätta fokus med utgångspunkt i tre av FN:s globala mål:

  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
  • Mål 14: Hav och marina resurser
  • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Partners

#simrisalg #datanetab #24hourmeals #suitehomespain #melkerkayaks #clearwrap #outdoorexperten #kleankanteen #sundayafternoons #opinel #bergansofnorway #teamsubtech #subtechsports #Primusequipment #primus #yuliyalife #ekensnaval #sarinfo #7slu #SaveTheBalticPorpoise #RäddaTumlaren #balticporpoise