Skip to main content

Landskapsbild: Ytterskärgård med spridda öar.
Väder: Molnighet 4/8, västlig 8 m/s
Distans: 50 km
Medeldistans: 31 km
Total distans: 275 km
Position: Ängeskär

Hälsa/känslor: Intensiv rodd i medvind resulterade i att armen som blev bättre av vila nu svullnat och knarrar igen. Annars behagligt trött och nöjd.

Vaknade av något som surrade infernaliskt. Det var myggen som hittat min enkla boning. Gav mig ut för att bryta läger och kamp uppstod. Myggen vann nog men många dog på slagfältet. De förföljde mig en bit ut till havs för att till slut retirera. Sedan väntade ljuvlig rodd i full medvind. Hur härligt som helst! Att bara ro en hel dag är otroligt rogivande och meditativt. Till slut blev jag trött och hittade lägerplats. Inte optimal för den har inte skydd från svallvågor men helt i lä från vinden. Dock inte sett ett enda fartyg på hela dagen så jag hoppas det gäller även för natten. Allt handlar hela tiden om kalkylerade risker.

Tankar om livet: En aforism är en kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats ofta i antitesens eller paradoxens form. All monoton fysisk aktivitet såsom tex vandring, löpning, cykling, paddling, rodd, vedklyvning gör att man efter några timmar kommer in i ett meditativt tillstånd där man kan reflektera över livet. Aforismerna har vuxit fram ur dessa tillfällen men även genom djupa samtal med nära vänner och studier av olika buddhistiska livssynsätt.

Jämställdhet: Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i och om att kön inte ska sätta spelreglerna. Motsatsen, ojämställdhet, innebär olika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på grund av kön. Detta slår åt båda hållen men i mycket större omfattning mot flickor än pojkar i dagens Sverige. Det handlar om allt från att flickor under sin uppväxt får mindre lärartid i skolan och sämre resurser till fritidsintressen till sämre karriärmöjligheter och lägre lönenivåer som vuxna. Ett jämställt samhälle är en förutsättning för att allas fulla potential ska kunna tillvaratas, och för att alla själva ska kunna formulera och vara de som de vill vara. Hela samhället vinner på jämställdhet då det innebär att människors kompetens och skaparkraft tillvaratas.