Skip to main content

Landskapsbild: Fortfarande längst ut i havsbandet med fri horisont
Väder: Molnighet 1/8, Sydlig 6 m/s
Distans: 30 km
Medeldistans: 28 km
Total distans: 623 km
Position: Saukonkari

Hälsa/känslor: Mår mycket bättre idag. Känns sorgligt att jag snart är framme. Vill fortsätta ro…, men självklart blir det kul att återförenas med familjen och några dagar har jag kvar.

Tog det som vanligt lugnt på morgonen. Något jag lärde mig från Norska kusten är att ta mer tid på sig och njuta mer. Dagsetapperna blir kortare och kortare. Inte för att jag är utsliten utan för att jag vill skjuta upp slutet. Friheten i friluftslivet är helt fantastiskt. Alla beslut baseras enbart på min intuition och tiden slutar helt ha någon betydelse. Enskildheten sprider frid i sinnet och jag mår aldrig så mentalt underbart bra som när jag utan fossila bränslen rör mig framåt i naturen. Öppet hav i sex timmar idag utan land att gå iland på. Testat femton olika sätt att uträtta mina behov i båten och vissa är bättre än andra. Varm mat går utmärkt att tillreda ute på öppet hav även i hög sjögång. Ser en fågel som flyger mot mig. Den skiljer sig från alla andra och när den flyger över mig ser jag till min lycka att det är en Storlom. Ren lycka sprider sig i kroppen. Vackrare fågel får man leta efter och dess läte är magiskt. När jag slagit upp tältet såg jag att det saknades täckning på mobilen här. Lösningen blev att klättra upp i högsta tallen. Mycket barr och spindelnät men vad gör man inte. Tur att de är knotiga och har grenar långt ner så här ute till havs.

Tankar om livet: Att vända upp och ner på saker och ting kan tydliggöra så man lättare ser vissa saker klarare. En person ligger på sin dödsbädd och dessa är hens sista ord. Jag önskar jag hade köpt en Porsche. Jag önskar jag hade tillbringat mer tid inomhus framför datorn eller tv. Jag önskar jag hade försummat min livskamrat och mina barn. Jag önskar jag hade tjänat en miljon till. Jag önskar jag hade arbetat mer övertid och klättrat ännu högre i karriären och haft mer makt. Jag önskar att jag skövlat och förstört mer av moder jord och vår miljö för högre vinster. Jag önskar jag hade haft mindre fritid och gjort mer av det som jag mår dåligt av. Jag önskar jag hade lurat och bedragit fler människor. Jag önskar jag hade agerat mer våldsamt, argsint och själviskt. Jag önskar jag hade varit mer introvert, ensam och misstänksam mot människor. Jag önskar jag hade varit mer bitter och aldrig förlåtit några oförätter utan istället hämnats dem. Jag önskar att jag hade tryckt ner, förringat och förminskat de i min närhet för att ytterligare kunnat utöva min makt över dem och styra dem efter min vilja. Jag önskar jag inte visat medkänsla eller gjort något gott för andra. Jag önskar jag lämnar jorden som en sämre plats än när jag kom hit och att människor minns mig med avsky. Jag önskar jag haft ett pessimistiskt sinnelag och alltid trott det värsta om allt och alla. Jag önskar jag aldrig älskat någon. Jag önskar jag hatat och hotat människor till livet. Jag önskar jag aldrig genomfört en enda av mina många drömmar i livet…

Jämställdhet: Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat våld är dock att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad oskuld är centrala värden. Kollektivet består av familj, släkt och landsmän. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem. Våldet ser naturligtvis olika ut i familjer som lever i en hederskontext. Men de normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer ska vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan vara lika skadliga för hedern. Även om kvinnor och tjejer inte har en egen heder är mammor ofta med och utövar kontrollen och förtrycket, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Även killar utsätts, till exempel då de tvingas utöva kontroll på familjemedlemmar eller blir gifta mot sin vilja. Oskuldskravet ställs dock uteslutande på tjejer. Tjejer som bryter mot hedersnormerna skuldbeläggs och bestraffas. Den som utövar bestraffningen, våld och förtrycket uppmuntras eller tvingas till det av den närmaste omgivningen. Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandets, vilket gör att hbt-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.