Skip to main content

Dag 36, 2018-08-12
Landskapsbild: Isfritt öppet hav
Väder: Molnighet 8/8, nordväst 8 m/s, temp 3 grader
Distans: 78 km
Medeldistans: 54 km
Total distans: 2120 km
Position: Östra Edgeoya
Hälsa/känslor: Sömnbrist

Vågorna går höga trots att det inte blåser så mycket. Stökigt hav med vågor från två riktningar vilket gör att man måste kompensera mycket med höften för att parera. Det blir också svårt att få ner båda årorna i vattnet, då den ena gärna skär genom luften. Ibland slår man i returdraget i en vågtopp och årans handtag slås då ner i knät.
Bäst är nog att ro på stilla sjöar i solnedgången med frugan, och en picknickkorg med goda ostar.
Snart har vi dock land i sikte och kan söka lä och vila i en icke rullande tillvaro.

Klimatförändringar i Arktis:
I december 2015 slöts vid FN:s klimatmöte i Paris ett internationellt avtal gällande det framtida, globala klimatarbetet.  Avtalet blev giltigt hösten 2016 då minst 55 % av världens nationer, representerande minst 55 % av de globala växthusgasutsläppen, undertecknat avtalet. Avtalet träder i kraft 2020. I maj 2017 hade 147 av de 197 nationer som deltagit vid klimatkonventionen skrivit under avtalet.