Skip to main content

Landskap: Fri horisont åt varje håll
Väder: Moln 2/8, sydöst 20 m/s
Temp: 16 grader
Distans: 96 km
Genomsnittlig distans: 71 km
Total distans: 1414 km
Position: 30.360116,-16.381516
Hälsa/känslor: Utmattade efter att ha varit vakna och upptagna hela natten och kastats runt i vågorna hela dagen. Vi saknar våra familjer!

Beskrivning av dagen

Under natten lyckades vi runda Savage Islands, och såg till att inte fastna i de farliga klipporna. Konstiga vågor har kraschat in i och över båten hela tiden, den största kändes som om vi blev rammade av en bulldozer. En man var tvungen att hela tiden vara redo att köra länspumpen. Kabinen är fuktig av havsvatten som bryter in nästan varje gång vi öppnade luckan. Så trött på att vara blöt. Lite Pink Floyd under fullmånen lyfter stämningen!

Coalition Clean Baltic- Rädda Östersjötumlaren

Mjölken som tumlar kalven utfodras med under de första månaderna av sitt liv är förorenad med PCB och andra miljögifter. Östersjötumlarna matas alltså redan från början med livshotande ämnen, och det fortsätter när de börjar äta fisk, som också innehåller dessa föroreningar.

PCB är känt från studier i Nordsjön för att orsaka reproduktions problem hos tumlar honor, vilket gör att vissa av honorna inte kan producera avkomma. Halterna av PCB i Östersjön är upp till 35 gånger högre än i Nordsjön, så problemet är med stor sannolikhet ännu större här.

Med tanke på att hotet om att PCB minskar fertiliteten hos tumlar honor i Östersjön och försvårar beståndets återhämtning måste vi göra allt vi kan för att undanröja alla andra hot som bifångster och undervattens buller. Först då kan de egentliga tumlarna i Östersjön återhämta sig till en frisk population.

Aforism

Acceptera döden, därefter är allting möjligt.

Partners

#simrisalg #datanetab #24hourmeals #suitehomespain #melkerkayaks #clearwrap #outdoorexperten #kleankanteen #sundayafternoons #opinel #bergansofnorway #teamsubtech #subtechsports #Primusequipment #primus #yuliyalife #ekensnaval #sarinfo #7slu #SaveTheBalticPorpoise #RäddaTumlaren #balticporpoise