Skip to main content

Landskap: Fri horisont åt varje håll
Väder: Moln 2/8, 15 m/s
Temp: 18 grader
Distans: 97 km
Genomsnittlig distans: 66 km
Total distans: 788 km
Position: 32.167078,-12.470791
Hälsa/känslor: Båda är trötta efter ännu en lång natt med höga vågor som slagit in mot båtens skrov. Annars mår vi bra.

Beskrivning av dagen

Vi vaknade upp till en ljus morgon och en solig dag, vilket hjälpte oss att ladda upp våra batterier med el. Fortfarande väldigt blåsigt, men vi lyckades ro till och från under dagen. En vacker dag och solnedgång.

Coalition Clean Baltic – Rädda Östersjötumlaren

SAMBAH har släppt sin första beräkningen på antalet djur kvar i den population av tumlare som lever i Östersjön. Det finns bara några hundra individer kvar! Den punktliga uppskattningen var uppskattad till 490.

Det har varit en ganska stor diskussion kring huruvida populationen av Östersjö tumlare som lever i Östersjön och Östersjö tumlare som lever i bältet mellan Östersjön och Atlanten, vid Kattegatt anses vara två olika populationer och bör hanteras som det. Det är många resultat som visar att det är fallet, både genom genetik, morfematik och fysisk/geografisk data.

Den riktiga Östersjötumlarpopulationen är genetiskt olik Östersjötumlarna som tillhör Bälthavspopulationen. Skillnaden är liten, men konsekvent. Anledningen till att skillnaden är så liten beror troligtvis på att tumlaren bara har funnits i Östersjön runt 10 000 år, vilket är väldigt kort tid utifrån ett evolutionsperspektiv, så skillnaderna har inte fått en chans att utvecklas så långt.

Aforism

Livet är ömtåligt, lev det, överlev det inte.

Partners

#simrisalg #datanetab #24hourmeals #suitehomespain #melkerkayaks #clearwrap #outdoorexperten #kleankanteen #sundayafternoons #opinel #bergansofnorway #teamsubtech #subtechsports #Primusequipment #primus #yuliyalife #ekensnaval #sarinfo #7slu #SaveTheBalticPorpoise #RäddaTumlaren #balticporpoise