Skip to main content

Väder: Molnighet 5/8, nederbörd 5 mm, vind 4 m/s, temp 13 grader
Position: Lauvøya
Hälsa/känslor: Vi längtar hem nu, samtidigt som vi försöker hinna med de saker vi ännu inte prövat eller upplevt. 30 dagars friluftsliv är en ganska lång tid för en 13-åring, men Wilma har inte klagat en enda gång trots den rika fiskdieten.

En lugn dag med mycket ridning. Början av dagen ägnades åt lägervård så som att städa, diska och sätta upp en ny beteshage åt hästarna. Stulka är i väldigt fin form, men Breyting börjar bli riktigt tjock med allt överflöd av grönbete som finns här på ön. Jag gissar att hon får gå på diet när hon kommer hem till Strandmoa hästgård.

Vi tog ut hästarna på en riktig offroad ritt med mycket upp och ner för klipporna och hästarna blev svettiga trots att vi bara skrittade fram. Sedan red vi ner på stranden och Wilma hoppade med både Stulka och Breyting (mest Stulka, Breyting tycker det hela är ett onödigt påfund).

Kvällen spenderades med sällskapsspel och Wilma hade ett lååångt samtal med mamma på telefon vandrandes över klipporna. När hon var klar hade vattnet i viken återvänt.

Tankar om livet: Alla religioner syftar egentligen på samma sak. Från naturfolkens tro på andar, mytologier och de religioner vi har idag. Det som syftas på är livskraften som strömmar fram i alla livsformer och som vi faktiskt kan förnimma i allt levande. Är man troende så har man respekt och värdesätter allt levande. Kallar man sig troende och saknar denna respekt samt rättfärdigar sina negativa handlingar genom sin tro är man inte troende utan bara en simpel vilsen idealist. Man tror på en idé och tror att man ska tyda allt bokstavligt. Men det är aldrig bokstavligt man ska tyda religionerna utan de försöker bara överföra visdom och respekt för det själsliga. Andra människor avfärdar religion som nonsens och sagor, men det är det underliggande budskapet man ska fokusera på.

Frisk i naturen: Med ökad naturkontakt kan vi förvänta oss ett förbättrat hälsoläge hos befolkningen. Därmed uppnås positiva effekter på samhällsnivå i form av förbätt- rade studieresultat hos unga, ökad produktivitet och sysselsättning samt en dämpad kostnadsutveckling för vård och omsorg. Genom att stärka den tätortsnära naturens ställning i samhällsplaneringen uppstår därtill en rad andra hållbarhetseffekter kopplade till detta.